Kapat
Menüyü Kapat
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. Türkiye kanunlarına göre kurulmuş olan, merkez adresi Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. Kuyumcukent Sit. No: 4 M/Z030 Bahçelievler / İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili’nde 793832 sicil numarası ile kayıtlı bir şirket olan AgaDigital Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) ile Şirket tarafından işletilen agakulche.com isimli websitesini (“Websitesi”) kullanmak isteyen kullanıcı (“Kullanıcı”) arasındaki işbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) Websitesi’nin kullanılmasına ilişkin hüküm ve koşulları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın Websitesi’nden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt ettiği kabul edilmektedir.

 

 1. Websitesi’ne üye olmak için Kullanıcı’nın, isim/soy isim, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgilerini Websitesi’ne eksiksiz ve doğru içerikte yükleyip kaydını tamamlaması ve işbu Sözleşme’nin hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmesi gerekmektedir. Sözleşme’yi onaylamak isteyen Kullanıcı kendisine ait bir e-posta adresini kullanıcı adı (“Kullanıcı Adı”) olarak belirlemeli ve Kullanıcı Adı’yla Websitesi’ne giriş yapmak için bir şifre (“Şifre”) belirlemelidir.

 

 1. Kullanıcı Adı ve Şifre tanımlaması yapıldıktan ve Kullanıcı Sözleşme’yi okuduktan sonra Kullanıcı’nın kararına göre kayıt formunun altında bulunan “Sözleşmeyi okudum kabul ediyorum.” seçeneğini onaylaması ve “Kayıt Ol” butonuna tıklaması kaydı başlatmak için yeterlidir. Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “Sözleşmeyi okudum kabul ediyorum.” alanını onaylayıp “Kayıt Ol” butonunu tıkladığında bu Sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Kayıt işleminin ardından Kullanıcı tarafından tanımlanan e-posta adresine kaydın doğrulanması için bir doğrulama e-postası gönderilecek olup, Kullanıcı’nın kaydını aktive etmesi için ilgili doğrulama e-postasını onaylaması gerekmektedir.

 

 1. Websitesi’ne kaydolan Kullanıcı (“Üye”), Kullanıcı Adı ve Şifre’ye sahip olacak ve Websitesi’ni kullanmaya başlayabilecektir. Kullanıcı Adı olarak kullanılacak e-posta adresi Üye’ye özeldir ve aynı e-posta ile iki farklı kişi üye olarak kaydolamaz. “Şifre” ise sadece Üye tarafından Şifre’nin belirlenmesi, korunması ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması tamamıyla Üye’nin sorumluluğundadır. Üye dilediği zaman Kullanıcı Adı’nı ve Şifresi’ni değiştirebilir. Üye, Websitesi’ne ilişkin kullanım haklarını, Kullanıcı Adı ve Şifre’yi başkaları ile hiçbir surette paylaşmamayı ve bunları her daim özenle korumayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Şifre’nin kaybedilmesi durumunda “Şifremi Unuttum” bölümünden Şifre oluşturma bilgileri, Üye’nin Kullanıcı Adı olarak kullandığı e-posta adresine gönderilir.

 

 1. Websitesi’ne üyelik ücretsizdir. Websitesi üzerinde verilen hizmetler, aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Şirket’in, Websitesi’ne üyelik kapsamında verilen hizmetlerin bazılarını veya tamamını, kısmen ya da tamamen ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkı saklıdır.

 

 1. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle ya da hukuka aykırı olarak kullanılmasından veya verilerinin Şirket’in ihmali olmaksızın yetkisiz kişilerce okunmasından (Üye’nin Kullanıcı A ve Şifre bilgilerini başka kişiler ile paylaşması gibi nedenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sebepten) dolayı doğrudan, münferiden ve gayrikabilirücen sorumludur. Üye, Kullanıcı Adı ve Şifre kullanımından veya Kullanıcı Adı ve Şifre’nin üçüncü kişiler ile paylaşılması neticesinde meydana gelebilecek zarar ve ziyanlar ile bu kapsamda yöneltilebilecek talepler bakımından Şirket’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli ve/veya idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye dilediği zaman ve kısmen ya da tamamen rücu hakkına sahiptir.
 1. Kullanıcı’nın Websitesi üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için Kullanıcı Adı ve Şifre’sini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır. Üye’nin faydalanabileceği servisler giriş yapıldıktan sonra Üye’ye gösterilecektir. Üye, Websitesi tarafından sağlanabilecek internet ortamında farklı iletişim servislerinden (e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma gibi) yararlanacaktır.
 1. Üye, Şirket tarafından Websitesi’nin belirli yerlerinde ilgili bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebileceğini ve bu bölümleri kullanması halinde, belirtilen bahse konu kuralları peşinen kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Üye’nin Websitesi üzerinden ticari elektronik ileti almayı kabul etmesi halinde, Websitesi’ne kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenebilecek adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla Şirket’in Üye’ye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma ve iletişime geçme hakkı bulunduğunu kabul eder.

 

 1. Şirket, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Üye hesabına bağlı olan bütün bilgileri, yorumları ve eleştirileri kendi ticari pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kısmen ya da tamamen ve dilediği zaman kullanma hakkını saklı tutar. Üyeler’in kişisel bilgilerini ve veri gizliliğini korumak için alınan önlemlerin ve bu konudaki genel Şirket politikasının, “Gizlilik Politikası” bölümünde incelenmesi mümkündür.

 

 1. Üyeler’in bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, Websitesi içeriğini genişletmek ve iyileştirmek ile Websitesi’nin Üyeler’in sunduğu deneyimi ve Websitesi’ni geliştirmek amacı ile reklam, pazarlama, tanıtım vb. konularda Şirket’in iş ortakları ve iştirakleri ve üçüncü kişiler ile paylaşılmaktadır. Şirket, ayrıca Websitesi’nin kullanılması ile oluşacak veriler ile Üye bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları, iştirakleri ve üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

 

 1. Üye, Websitesi’ne yüklediği ödeme bilgileri (kredi kartı, telefon bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dahil olmak üzere tüm bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda, bilgilerin yanlış, düzensiz, yanıltıcı, eksik ve/veya hatalı olmasından kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin yanlış, düzensiz, yanıltıcı, eksik ve/veya hatalı olması sebebiyle Üye’nin, Şirket’in veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlar ve ziyanlar ile her türlü talepten dolayı sorumluluğun münferiden, doğrudan ve gayrikabilirücuen kendisine ait olduğunu, Şirket’in söz konusu bilgilerin doğruluğunu, tamlığını ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve bu hallerde Şirket tarafından Websitesi’ndeki Üye kaydının askıya alınabileceğini ve/veya silinebileceğini ve/veya sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, Üye tarafından Websitesi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini iptal eden Üye’nin Websitesi’ne giriş yetkisi iptal edilecektir. Böyle bir durumda, üyeliğini iptal eden Üye, bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Şirket, Websitesi’ndeki hizmet, Websitesi’ni kullanma koşulları ile Websitesi’nde sunulan bilgileri önceden herhangi bir ihtara ya da bildirime gerek olmaksızın tek taraflı değiştirme veya kısmen ya da tamamen tadil etme, Websitesi’ni yeniden organize etme, yayınını durdurma, duraksatma ya da kapatma hakkını haizdir. Değişiklikler Websitesi’nde Şirket tarafından yeni tarih güncellemesiyle yayınlanacak, Şirket’in gerekli görmesi halinde e-posta veya mobil bildirim ile Üye’ye bildirilebilecektir. Değişiklikler Websitesi’nde yayım anında yürürlüğe girecektir. Üye tarafından, Websitesi’nin kullanımı ya da Websitesi’ne giriş ile bu değişiklikler de peşinen kabul edilmiş sayılır.

 

 1. Üye, Şirket tarafından sunulan hizmetlere Şirket tarafından belirlenen şekil ve yöntem dışında ve yetkisiz bir surette ulaşmamayı ve herhangi bir yazılımı hiçbir şekilde kısmen ya da tamamen değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı, Websitesi’nin güvenliğini tehdit edecek ve/veya Websitesi’nin ve Websitesi’nde kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanmamayı ve bu yönde herhangi bir faaliyette veya faaliyet girişiminde bulunmamayı, Websitesi’nde yer alan bilgilerin kısmen ya da tamamen alınması, kopyalanması, ekran görüntüsü alınması, kaydedilmesi, silinmesi ve/veya değiştirilmesi gibi işlemlerde bulunmamayı ve işbu madde kapsamında belirtilenlere uymadığı takdirde Şirket’in uğrayacağı tüm maddi ve manevi zarar ve ziyanlar ile bu yöndeki her türlü talebi derhal ve gayrikabilirücuen karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Üye, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanmamayı, diğer Üyeler’e ait özel bilgilere izinsiz olarak ulaşmaya çalışmamayı ve bunlara ulaşmış olsa dahi bunları hiçbir surette kullanmamayı, diğer Üyeler’in ve/veya Kullanıcılar’ın Websitesi’ni kullanmasını önleyici ve/veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunmamayı, Websitesi sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yüklemek suretiyle zorlamamayı ve/veya kilitlememeyi ve/veya akışını engellememeyi, hileli ya da hukuka aykırı davranışlarda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Üye bu şekilde bir kullanımdan dolayı Şirket’in uğrayacağı ve/veya üçüncü kişilerce talep edilebilecek her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyan ile bu yöndeki talepleri karşılamayı ve tüm cezai yükümlülükler ile masraflara katlanmayı gayrikabilirücuen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Üye, Şirket’in ve Websitesi’nin hizmetlerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya malzemenin Üye’nin bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların ya da başkaca hasarların sorumluluğunun tamamının kendisine ait olduğunu, hizmetin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarar veya ziyan ya da bu yönde yöneltilebilecek talepler nedeniyle Şirket’in hiçbir surette herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen ve Websitesi’nde belirtilen ve güncellenebilecek olan genel kullanım koşullarına aykırı davranması halinde, Üye, Şirket’in gerekli müdahalelerde bulunarak Üye’yi Websitesi’nin dışına çıkarma, üyeliği süreli veya süresiz şekilde askıya alma ve gerektiğinde Websitesi üyeliğine son verme ve iptal etme hakkına sahip olduğunu veya Şirket’in Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit etmesi halinde işbu Sözleşme’den doğan ve kanuni talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshedebileceğini bildiğini ve bu yönde bir fesih durumunda herhangi bir talep ya da iddiada bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Şirket veya Üye, işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerine karşı halihazırda sahip oldukları alacak hakları etkilenmeyecektir.

 

 1. Üye, Kullanıcı Adı ile yapacağı her türlü işlem ve Websitesi kullanıcıları veya üçüncü kişilerle olan ilişkilerinden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve Şirket’in Websitesi’ndeki hizmetlere ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimler ile Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile yargı kararlarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Şirket, Websitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriğe sahip ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ilgili mevzuat ile yargı kararlarına aykırılık ya da ihlal teşkil eden bilgileri Websitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini herhangi bir ihtara ya da bildirime gerek olmaksızın dilediği zaman askıya alma, sonlandırma veya silme hakkını saklı tutar.

 

 1. Şirket tarafından üretilen ve/veya satın alınan hizmetler ve yazılımlar ile Websitesi içeriğinde yer alan tüm materyaller, belge, grafik, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, tasarım, resim, ses ve işaret ile Websitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm veriler, Websitesi’ne iletilen tüm yorum ve eleştiriler veya sair fikir eserlerinin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif hakları, Websitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, hosting, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallere ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları ve bunların bağlı hakları ile fer’ileri Şirket’e aittir. Üye, sayılanlardan herhangi birini hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini, izinsiz kopyalamayacağını, replikasyona uğratmayacağını, izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayımlamayacağını, pazarlamayacağını ve kullanılan yazılım ile teknolojileri tersine mühendislik işlemlerine tabi tutmayacağını, ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanmayacağını, kodlama yapmayacağını ve Websitesi’nde yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamayacağını ve bu yönde herhangi bir teşebbüste bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Şirket, Üye’nin Websitesi’ne ilettiği yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutmaktadır ve Şirket takdirine göre yorumların tamamını ya da bazılarını yayımlamama hakkını haizdir.

 

 1. Websitesi aracılığıyla Üyeler hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranıştan dolayı bir talep ya da iddiada bulunulursa, kovuşturma başlatılırsa, soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, Üye, Şirket’in elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine derhal ilgili yargı makamlarıyla paylaşacağını bildiğini ve bu kapsamda Şirket ile her türlü işbirliğinde ve koordinasyonda bulunmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Websitesi’nde farklı internet sitelerine bağlantı veya referans verildiği takdirde Şirket söz konusu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan ya da bu bağlantılara tıklanmasının sonuçlarından sorumlu değildir.

 

 1. Şirket, Websitesi veya Websitesi’nin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü kişinin, Websitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

 

 1. Şirket, Websitesi’nin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Websitesi’nin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını, Websitesi’nden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler ya da çerez taşımayacağını taahhüt etmemektedir. Şirket, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Üye bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli ya da hukuka aykırı kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı Şirket hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. Websitesi’ndeki işlemlerin kesintiye uğraması, işlemde hata, erişimin kesilmesi hususlarda Şirket hiçbir surette sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Üye, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda Şirket’in veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan ve bu kapsamda yöneltilebilecek taleplerden doğrudan, münferiden ve gayrikabilirücuen sorumludur.

 

 1. Üye işbu Sözleşme’yi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez. Şirket’in işbu Sözleşme’yi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretme hakkı saklıdır.

 

 1. Üye, işbu Sözleşme’ye ilişkin olarak veya genel mahiyetteki talep ve şikayetlerini Websitesi’nde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilir.

 

 1. Şirket herhangi bir zamanda gerek gördüğü takdirde, Websitesi’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir ya da içeriğini kısmen veya tamamen silebilir. Üye, Websitesi’nin kullanımına ilişkin olarak Şirket’e herhangi bir ücret ödememektedir. Bu sebeple Websitesi’nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması ya da kısmen veya tamamen silinmesinden dolayı Şirket’in, Üye’ye veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

 1. Şirket, güvenlik şüphesi doğuran Üye işlemlerinden dolayı ilgili Üye’nin online ödeme yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Online ödeme yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket’in kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

 1. Websitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Şirket, dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, Üye’nin Websitesi’nin tamamına ya da bir bölümüne erişimini engelleyebilir.

 

 1. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabi olacak olup, işbu Sözleşme’ye ilişkin her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 1. Websitesi üzerinden ürün/mal satın alan Üye, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin talep ve şikâyetlerini ilgili sözleşmede belirtilen ve kendilerine elektronik kopya olarak gönderilen Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme formunda belirtilen kanallara ulaştırabilir.

 

 1. Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

 

 1. Websitesi’nin ve/veya Şirket’in Üye’nin kayıtlı e-posta adresini kullanarak Üye’ye yapacağı her türlü bildirimin e-postanın yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir.

 

 1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde tamamını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder ve kendisiyle ilgili paylaştığı bilgilerin doğruluğunu, tamlığını ve güncelliğini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Websitesi’ni kullanmayınız.