Kapat
Menüyü Kapat
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

Garanti ve İade Koşulları

GARANTİ VE İADE KOŞULLARI

GENEL HÜKÜMLER

SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ve sertifikaları ile teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkansızlaşması halinde ya da haklı veya geçerli sebeplerin vuk’u bulması üzerine Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, SATICI durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde bu durumu, tüketici konumunda olan ALICI’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim etmesinin imkansız hale gelmesi halinde, SATICI durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI'ya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir ve bu yöndeki seçimini derhal ve yazılı olarak SATICI’ya bildirecektir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen ilgili bankanın ticari işleyişi ve işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının hiçbir surette mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 (iki) ila 3 (üç) haftayı bulabileceğini (ve her halükarda bu hususun ilgili bankanın ticari işleyişi ve işlem sürecine tabi olduğunu ve bu kapsamdaki talepler bakımından ALICI’nın doğrudan ilgili banka ile görüşmesi gerekeceğini) şimdiden kabul etmektedir.

SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteri konumundaki ALICI’ya verilen puanlar sadece tek alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün/mal iade edilse bile geri iade edilmez.

CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

  1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketici konumunda olan ALICI’nın veya tüketici konumunda olan ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
  2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketici konumunda olan ALICI’nın veya tüketici konumunda olan ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
  3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketici konumunda olan ALICI’nın veya tüketici konumunda olan ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketici konumunda olan ALICI’ya yapılan teslim olarak kabul edilmez.

Ancak, yılbaşı, bayramlar, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak ve sipariş üzerine hazırlanan ve fiyatlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünler ile kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi hiçbir surette alınamamakta ve bahsi geçen ürünler bakımından cayma hakkı kullanılamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta gibi yöntemler aracılığıyla yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

  1. a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  2. b) İade formu,
  3. c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz, hasarsız olarak ve zarar görmemiş olacak şekilde 10 (on) günlük süre içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedeli ve teslim masrafları dahil olmak üzere tahsil edilen tüm bedeller ALICI’ya iade edilir.
  4. d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde malın tüketici konumunda olan ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen toplam tüm bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve tüketici konumunda olan ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yöneltmesinden itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
  5. e) ALICI’nın kusurundan ya da ihmalinden kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI, SATICI’nın tüm zarar ve masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
  6. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
  7. g) Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürün SATICI’ya geri gönderilirken Yurtiçi Kargo kullanılacak olup ödenen kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır.h) SATICI ürünü satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya (fiziken ibraz edilmiş ise) orijinal faturanın ve irsaliyenin de (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup ilgili fatura ve irsaliyenin ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde, cayma bildirimi yapacağı adres detayları aşağıdaki şekildedir:

Unvan : AGADIGITAL ELEKTRONİK MAĞAZACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. Kuyumcukent Sit. No: 4 M/Z030 Bahçelievler / İstanbul

E-posta adresi : ecommerce@agabullion.com

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın istekleri veya açıkça ve doğrudan ALICI’nın kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak ve sipariş üzerine hazırlanan ve fiyatlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünler ile niteliği itibariyle çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ve malın tesliminden sonra ALICI tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları kısmen ya da tamamen açılmış olması şartıyla, maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi ilgili mevzuat gereği mümkün değildir.

Cayma hakkının kullanılamayacağı istisnai durumlar çerçevesinde, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 ve ilgili mevzuat uyarınca; fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve bu değişimin satıcının veya sağlayıcının elinde olmadığı mal veya hizmetler ile 22 Ayar Altın, 24 Ayar Altın, 22 Ayar Bilezik, 24 Ayar Bilezik ve içeriğinde altın yer alan tüm altın ürünleri, Pırlanta, kripto Para ürünlerinin iptali ve iadesi ilgili mevzuat gereği yasaktır.