Kapat
Menüyü Kapat
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

Gizlilik ve Güvenlik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA

 

Kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca hazırlanan işbu kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası (“Politika”)’da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olan, merkez adresi Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. Kuyumcukent Sit. No: 4 M/Z030 Bahçelievler / İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili’nde 793832 sicil numarası ve 0631060010200010 MERSİS numarası ile kayıtlı bir şirket olan AgaDigital Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) sahibi olduğu, Veri Sahipleri (aşağıda tanımlandığı şekilde) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin (aşağıda tanımlandığı şekilde), hangi kişisel verilerini ne amaçla ve nasıl topladığı, toplanan verileri nasıl işlediği ve hangi amaç ile alanlarda kullandığı, elde edilen verilerin ne kadar süreyle saklandığı, kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı, Şirket’in kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin yükümlülükleri ve hangi önlemleri aldığı, kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartları, kişisel verilerinizin toplanması sonucu hangi haklarınız olduğu ve bunların nasıl kullanılacağı, Politika’ya ilişkin soru ve önerilerinizi iletme yollarınız ile yapılan değişikliklerin yürürlük süreci açıklanmakta ve Veri Sahipleri’nin (aşağıda tanımlandığı şekilde) erişimine sunulmaktadır.

 

 • GİZLİLİK POLİTİKASININ AMACI NEDİR?

 

İşbu Politika kapsamında aşağıda belirtilen konularda Veri Sahipleri’ne (aşağıda tanımlandığı şekilde) bilgi verilmesi amaçlanmaktadır:

 

 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin türleri,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin işlenme amaçları,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin saklanma süresi,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı, Şirket’in kişisel veri güvenliğinizi sağlamaya yönelik yükümlülükleri,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartları,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin üzerinde bulunan haklarınız ve haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uygulamaları kapsamında kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi nasıl iletebileceğiniz,
 • Politika’ya ilişkin soru ve önerilerinizi iletme yollarınız,
 • Politika’da yapılan değişikliklerin yürürlüğe girme süreci.

 

 • HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

Şirket, www.agakulche.com isimli websitesinin (“Websitesi”) sahibi ve işleticisidir. Websitesi üzerinden ürün/mal satın almak isteyen kullanıcılar (“Kullanıcı”) kendilerine ait bir e-posta adresini kullanıcı adı (“Kullanıcı Adı”) olarak belirleyip, Kullanıcı Adı’yla Websitesi’ne giriş yapmak için bir şifre (“Şifre”) belirlemektedir. İlgili Kullanıcılar, Kullanıcı Adı ve Şifre tanımlamasını gerçekleştirip, Websitesi’ne kaydolduktan sonra ise, Websitesi’ne kaydolan Kullanıcı, üye (“Üye”) olarak Websitesi’ne giriş yapmaktadır. Şirket, Websitesi üzerinden Üye’nin verdiği siparişleri temin eden hizmet sağlayıcı konumundadır.

 

KVKK ve ilgili mevzuat gereğince, Websitesi içerisindeki ilgili yerlerde mevcut olan Üye’ye ilişkin isim/soyisim, adres, doğum tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, T.C. kimlik numarası bilgileri, IP adresi bilgileri, site içi aktiviteleri, site içi mouse hareketleri, üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Websitesi kullanım tarih ve saatlerine ilişkin veriler, Websitesi üzerinde arama yaparken kullanılan terimler ve filtreleme tercihleri, kullanım sırasında oluşan hatalar, Websitesi’nin kullanımı esnasında Şirket’in elde ettiği GPS verisi gibi konuma ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri, Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri, destek hattı görüşme kayıtları, varsa, Websitesi üzerinden yapılan talep ve şikayetler ile Websitesi’nde paylaşılan yorumlar, gibi Websitesi kullanım verileri; banka ve kredi kartı (

 

Yukarıda bahsi geçen Kişisel Veriler’iniz; “Veri Sorumlusu” olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ NEDİR?

 

Websitesi Üye’sine (“Veri Sahibi/Veri Sahipleri”) ait Kişisel Veriler, KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler’in işlenmesinin gerekli olması, (iii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vi) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinden biri veya birkaçı ile Veri Sahibi’nin rızası alınmaya gerek olmaksızın işlenebilir.

 

Şirket, Üye’nin Kişisel Veriler’ini fiziksel veya elektronik ortamda iletmesi ve Websitesi üzerinden veri girişi yapılması suretiyle toplamaktadır. Şirket ile herhangi bir surette ticari veya hukuki ilişkiye girilmesi durumunda Kişisel Veriler, Şirket tarafından, KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen (i) “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler’in işlenmesinin gerekli olması”, (ii) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (iii) “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, (iv) “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve (v) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerini ihlal etmemek kaydıyla elektronik ortamda başvuru veya talep formu doldurulması suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

Şayet Üye’nin daha önceden alınmış açık rızası mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen ancak Websitesi üzerinden söz konusu hizmetlerin sağlanması ve Üye’nin Kişisel Veriler’inin ve/veya paylaşılan bilgilerinin güvenliğinin sağlanması amacı ile sınırlı olmak üzere işlenen Kişisel Veriler için yasal zorunluluk gereği açık rıza beyanının alınması gerekmektedir. Bu durumda, yazılı imzalı açık rıza ile aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere elektronik ortamda söz konusu açık rızanın verilebileceğini bilgilerinize sunarız. SMS, elektronik posta ve Websitesi içerisindeki anlık bildirim suretiyle elektronik ortamda Kişisel Veriler’in işlenmesine dair bilgilendirme metnini inceleyebilir ve açık rıza beyanınızı verebilirsiniz. Bu hususlarda tüm talep ve dilekleriniz için [•] no’lu telefondan veya “[•]” e-posta adresinden Şirket’e başvurabilirsiniz.

 

 • VERİLERİNİZİN İŞLEME AMACI NEDİR?

 

Şirket, Kişisel Veriler’i, Websitesi üzerinden verdiği hizmet sağlayıcı faaliyetinin ifasına yönelik olarak; öncelikle Websitesi üzerinden 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’ten doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla; Websitesi üzerinden söz konusu hizmet sağlayıcı faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve Üyeler’in Kişisel Veriler’inin ve/veya paylaşılan bilgilerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Kişisel Veriler’i işlemektedir. Bunun yanı sıra;

 

 • Şirket’in ürün/mal ve hizmetlerinin Üyeler’e sunulabilmesi, ulaştırılabilmesi ile tanıtım ve sair bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
 • İş ilişkilerinin, müşteri süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Belirli bir konuyla ilgili bilgi toplanması, 
 • Üyeler’in iletmiş olduğu yorumlara, önerilere veya sorulara yanıt verilebilmesi veya bunların takip edilmesi,
 • Üyeler’e ilgili bildirimlerin ve/veya bültenlerin ve/veya herhangi bir pazarlama iletişiminin gönderilebilmesi, 
 • Şirket tarafından sunulan hizmet veya ürünlere/mallara ilişkin yorumların toplanabilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle/mallarla ilgili olarak Üye memnuniyeti analizinin yapılması, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması,
 • Üye şikayet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi,
 • Üyeler’in ihtiyaçları doğrultusunda sunulan hizmet ve ürünlerin/malların geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılması, 
 • Tedarikçi ve iş ortakları ile alt hizmet sağlayıcıları ve/veya alt yüklenicileri bakımından; potansiyel tedarikçi ve iş ortakları ile potansiyel alt hizmet sağlayıcıları ve/veya alt yüklenicileri ile iletişime geçilebilmesi, sözleşme süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi, hizmet ve ürünlerimiz/mallarımız karşılığında analiz ve raporlama yapılabilmesi, sistemlere kayıt yapılabilmesi, kimlik teyidi yapılabilmesi,
 • Hukuki uyuşmazlıkların çözümü,
 • Her türlü yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Yürürlükteki mevzuattan doğan hakların ve taleplerin kullanılabilmesi, taleplerin işleme alınabilmesi,
 • Dolandırıcılığın ve yalan, eksik ya da hileli beyanın önlenmesi,
 • İdari ve adli birimlerden ve kamu kurum veya kuruluşları ya da yargı mercileri ya da ilgili kolluk kuvvetlerinden gelen bilgi taleplerinin ve sair taleplerin karşılanması,
 • Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması,
 • Mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki Şirket uygulamalarının sürdürülmesinin sağlanması, geliştirilmesi ve yönetim süreçlerinde ürünün/malın pazarlanması,
 • İş başvurusu ve insan kaynakları uygulamaları,
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapılması,
 • Verilen hizmetin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • Websitesi kullanımının yorumlanması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • İş ortakları ile işbirliği ve projelendirme süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamdaki gereklilikler doğrultusunda, iş ortakları ile gerekli bilgi ve/veya verilerin paylaşılması,
 • Websitesi’ne ticari katkı sağlaması ve gelir oluşturması amacıyla alınacak reklamlara ilişkin; ilgili reklam hizmeti sunan/sponsor şirketler, firmalar ve uygulamalar ile paylaşılması,
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımların iç ve dış kaynak kullanılarak geliştirilmesi
 • Websitesi’ne üyelik kaydı yapılması ve bu kayda ilişkin güncellemelerin gerçekleştirilmesi,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Sipariş ve teslimat için diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Faturanın gönderiminin sağlanması, faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü,

amaçları ile de Kişisel Veriler işlenmektedir.

 

 • VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ?

 

Kişisel Veriler Şirket tarafından, KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümleri, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun 138. madde hükmü de dahil olmak üzere ilgili tüm kanunlarca belirlenmiş süreler, zamanaşımı süreleri ve işleme amacının gerekli kıldığı süreler dikkate alınarak hukuki ve ticari yükümlülükler doğrultusunda saklanmaktadır. İlgili süreler geçtikten sonra, Kişisel Veriler re’sen veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. Kişisel Veriler’in ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler işbu Politika’da sayılan Şirket’in Kişisel Veriler’in işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar işlenmekte ve daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 • VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILIYOR?

 

Veri Sahipleri’ne ait Kişisel Veriler üçüncü kişiler ile sadece Veri Sahipleri’nin açık rızası ile paylaşılmakta ve Veri Sahipleri’nin açık rızası olmaksızın Kişisel Veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

Şirket, Kişisel Veriler’i yurtiçinde ve yurt dışında bulunan grup şirketlerinin, iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının veri tabanlarından biriyle, tedarikçilerine, iş ortaklarına, alt hizmet sağlayıcılarına, alt yüklenicilerine veya yurtdışında bulunan harici ortaklarından biri ile (yurtdışı sunucular vasıtasıyla yapılan paylaşım ve aktarımlar dahil olmak üzere) paylaşabilir ve bunlara aktarabilecektir.

 

Şirket tarafından işlenen Kişisel Veriler, tarafınıza verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in yurtiçinde ve yurt dışında bulunan grup şirketlerine, iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına, Şirket’in birlikte çalıştığı iş ortaklarına (ve bunların hissedarlarına),

 

Şirket tarafından yukarıda açıklanan yöntem ve amaçlarla temin edilen Kişisel Veriler, KVKK ve ilgili mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; Şirket’in yasal yükümlülükleri çerçevesinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde, idari ve adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri veya bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ve yargı mercileri ile paylaşılabilecektir.

 

Şirket üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında her türlü hak ihlalini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veriler’i alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden dolayı Şirket hiçbir surette sorumlu değildir.

 

 • VERİ GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAMAYA YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ NELERDİR?

 

Veri güvenliğinizi sağlamaya yönelik yükümlülüklerimiz; (i) Kişisel Veriler’in elde edilmesi sırasında Veri Sahipleri’ni KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde aydınlatmak, (ii) Kişisel Veriler’inizin hukuka ve dürüstlük kurallarına, KVKK ve ilgili sair mevzuata aykırı şekilde işlenmesini ve erişilmesini önlemek; (iii) Kişisel Veriler’inizin KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde ve sürede muhafaza edilmesini sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri almak; (iv) Kişisel Veriler’inizi doğru ve güncel şekilde muhafaza etmek ve gerektiğinde KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun bir şekilde silmek, yok etmek veya anonimleştirmek; ve (v) bu kapsamda gerekli tüm denetimleri yapmak veya yaptırmaktır. Şirketimiz aynı zamanda kendisi adına Kişisel Veriler’i işleyen kişilerin ve yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri Kişisel Veriler’i KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri almaktadır. İşlenen Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde, Şirketimiz derhal ilgili kişiye ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirim yapmaktadır.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

 

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Şirket’in kararına istinaden veya Veri Sahibi’nin talebi üzerine Kişisel Veriler KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ NELERDİR? HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

 

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında, Şirket tarafından işlenen Kişisel Veriler üzerinde

 

 • Kişisel Veriler’inizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’inizin işlenmesine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel Veriler’inizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Veriler’inizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilen, silinen veya yok edilen Kişisel Veriler’inizin üçüncü kişilere aktarılması durumunda bu kişilerin bilgilendirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’inizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

 • KVKK’NIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ TALEPLERİNİZİ NASIL İLETEBİLİRSİNİZ?

 

KVKK’nın ve ilgili sair mevzuatın uygulanmasıyla ilgili güncelleme, değişiklik, silme, anonim hale getirme veya imha talepleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü talebiniz ile KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan yararlanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile yazılı ve ıslak imzalı şekilde veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusu niteliğini haiz Şirket’in Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. Kuyumcukent Sit. No: 4 M/Z030 Bahçelievler / İstanbul adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Yapacağınız başvurunun aşağıda bulunan unsurların tamamını içermesini rica ederiz:

 

 • Ad, soyad ve ıslak imza.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası (veya varsa kimlik numarası).
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 • (Varsa) Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası.
 • Talep konusu.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde Şirket tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunun Şirket’in hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

 

 • GİZLİLİK POLİTİKASIYLA İLGİLİ SORU VE ÖNERİLERİNİZİ NASIL İLETEBİLİRSİNİZ?

 

Politika ile ilgili her türlü soru ve önerinizi [ecommerce@agabullion.com] e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

 • GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 

İşbu Politika 22.12.2022 tarihinde hazırlanmış olup en son 22.12.2022 tarihinde güncellenmiştir. İşbu Politika’da değişen koşullar ve mevzuata uyum sağlamak amacı güdülerek her zaman değişiklik yapabilir. Politika’da herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Politika’nın yürürlük tarihi ve içeriği Şirket tarafından güncellenecek olup ek bir onay ya da kabule gerek olmaksızın, kendiliğinden derhal yürürlüğe girecektir.